CORONA VIRUS

Royal Academy of Dance som er en internasjonal organisasjon mener at den siste tidens utvikling viser behovet for  enda mere solidaritet og samarbeid, uavhengig av hvor du befinner deg i verden.

Oppdatert: 07.04.2020

Du bør alltid rådføre deg med informasjon fra nasjonale og lokale myndigheter først.

Nedenfor finner du blandt annet link til Folkehleseinstittutet i Norge. Dere kan der laste ned skriv og plakater, som dere kan bruke og henge opp på danse skolene når dere er tilbake. Det viktigste er at dere tar i bruk de ekstra hygiene tiltakene når dere retunerer til skolene, hånd vask og vask av barrer og andre overflater som det kan sette seg smitte.

Regjereingen i Norge vil i den kommende uken samarbeide med bransje organisasjonene og komme frem til ekstra hygiene tiltak, disse vil vi legge ut her på siden når disse er klare.

Eksamen:

Lærere, elever og foreldre er naturlig engstelig for at eksamen ikke skal bli gjennomført. National Manager i Skandinavia gjør alt som kan gjøres for at eksamen skal kunne gjennnomføres. Ta kontakt om du lurer på noe. De fleste eksamener håper vi skal kunne gjennomføres før sommeren, men de aller første som er planlagt i mai vil mest sannsynlig bli utatt til juni. De skolene og lærerne som selv ønsker å utsette eksamen til høsten skal få lov til å gjøre dette etter eget ønske.

Etter dagens kunngjøring (30.04.2020) av den norske regjeringen kan vi begynne å få danse skoler tilbake. Barnehager åpnet 20. april, med smitte vernstiltak og hygiene regler. Elever fra 1. – 4. klasse begynte på skolen 27. april. Bedrifter som driver en til en arbeid får lov til å ta opp arbeid men strenge hygiene og smitte tiltak skal være på plass først. torsdag 30. april kan 50 perosner samles Men det må selvfølgelig følges strenge smitteværns tiltak i alle aktiviteter. Tiltakene som utarbeides for skolene 16. april vil bli lagt inn her.

Sammen skal vi få dette til!

Vær positiv og optimistisk, og vask hender!

 

Trening sammen med andre?

Regjeringen har besluttet at forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.

Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.

Norges idrettsforbund har utarbeidet fellesidrettslige anbefalinger i samråd med Helsedirektoratet.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

POSTER

Denne posteren kan du printe ut og henge opp ved inngangsdøren til danseskolen

plakat fra FHI

Vaner som forebygger smitte.
FHI

Corona Advice

Se også informasjon fra RAD sin ledelse i London
Roayl academy of Dance HQ

Her er vår tiltaksliste for lærere og skoler:

 • Vask hender mellom hver klasse (NB: Riktig håndvask!)
 • Vask/desinfiser barrer mellom hver klasse
 • Vask/desinfiser overflater som dørhåndtak, servant osv. flere ganger om dagen (det kan være lurt å loggføre dette)
 • Vask/desinfiser det som ligger på oppbevaringssted i studio flere ganger om dagen.
 • Desinfiser stereo, særlig da knapper og overflate, bruker du telefon, ipad, skal dette tørkes over.
 • Heng opp retningslinjer for hvem som ikke anbefales å komme til klasse på 14 dager ved inngangspartiet på skolen, publiser på sosiale medier og på hjemmeside. Oppdater denne fortløpende. Per 10.03 er dette nylig reisende til Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea, Italia og Østerrike (Tirol). Det gjelder også hvis eleven har feber, kraftig forkjølelse og/eller luftveisinfeksjon. Det gjelder hvis eleven eller familie medlemmer har vært i kontakt med noen i karantene eller noen som venter på prøvesvar på COVID-19.
 • Be elever som kommer for å ta klasse om å vaske hendene eller bruke antibac før de går i garderoben. Det anbefales også å tørke av mobilskjerm.
 • Be elever vaske hender etter klasse, og ikke ta seg til ansiktet
 • Ha antibac stående tilgjengelig
 • Vask/desinfiser toalettet/garderobe overflater som folk tar på i danse studio flere ganger om dagen (også lurt å loggføre)
 • Det anbefales å vaske gulvet i studio en gang om dagen
 • Hvis pedagogen føler seg syk (vanlige sykdomstegn), skal han/hun ikke undervise før symptomene er helt borte. Hvis symptomene utvikler seg i retning av luftveisinfeksjon/kraftig influensa bør han/hun testes for COVID-19 (ring fastlege og følg retningslinjer for isolasjon)
 • Unngå utenlandsreiser som ikke er nødvendige